Lector universitar doctor în informatică, cu peste 15 ani experiență în cercetare-dezvoltare și inovare în securitatea informației în rețele de calculatoare.
Autor a mai multor cărți de specialitate publicate în edituri cu ISBN și articole științifice publicate în volume internaționale din domeniul IT.

×