Sisteme de operare

Topic: Sisteme de operare: Cum gândesc calculatoarele?
Vârstă cursanți: 11 - 18 ani
Durată modul: 12 ore (8 ședințe)
Structură curs: 4 Module (Începător / Mediu / Avansat / Experimentat)
Platformă: Windows; Linux
Preț: Listă prețuri
Număr cursanți: 4 - 8
Program: Luni - Vineri: 17.30-19.00, 19.00-20.30; Sâmbătă: 9.00-10.30, 10.30-12.00; Duminică: 17.30-19.00; 19.00-20.30
Traineri: Tiberiu Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere); Ciprian Sebestyen (vezi descriere)

Descriere curs: "Explorează secretele sistemelor de operare pentru a înțelege funcționarea computerelelor și dispozitivelor electronice! Descoperă cum să gestionezi resursele în mod eficient și să navighezi într-un mediu digital complex."

Sistemul de operare reprezintă ansamblul de programe care asigură utilizarea optimă a resurselor fizice și logice ale unui sistem de calcul.

Pe parcursul cursului de sisteme de operare, cursanții vor învăța principiile fundamentale ale sistemelor de operare Microsoft Windows și Linux, precum și funcționalitățile și caracteristicile acestora. Ei vor dobândi cunoștințe practice legate de gestionarea resurselor hardware și software ale unui sistem de operare, cum ar fi gestionarea memoriei, planificarea proceselor, gestionarea dispozitivelor de intrare/ieșire și administrarea sistemului de fișiere. Vor dezvolta abilități practice în configurarea și depanarea sistemelor de operare, precum și înțelegerea planificării proceselor și implementarea măsurilor de securitate. De asemenea, vor explora aspecte avansate precum virtualizarea și gestionarea rețelelor. Vor construi elemente de automatizare utilizând Raspberry Pi conectat cu senzori analogici, digitali și senzori de pe stația spațială internațională. Scopul este să dezvolte abilități pentru administrarea eficientă a mediilor informatizate.

Pentru participarea la cursul de Ethical Hacking, este necesară parcurgerea cursurilor de Sisteme de operare și Rețele de calculatoare.

Cursurile sunt predate de către traineri doctori în informatică sau experți cu cele mai înalte certificări în IT, care posedă toate abilitățile pe care le caută angajatorii de top, cu foarte multă pasiune pe care o transmit și cursanților.
Ceea ce ne face diferiți este pasiunea pentru tehnologie, abilitatea și experiența practică a trainerilor noștri și pregătirea cursanților într-un mod interactiv și alegerea acelor teme strict necesare pentru o cunoașterea inițială eficientă.

"A avea un sistem de operare stabil și fiabil este esențial pentru performanța și securitatea oricărui dispozitiv informatic."

Acest curs acoperă următoarele subiecte:

 • clasificarea sistemelor de operare;
 • arhitectura sistemelor de operare;
 • instalarea diverselor sisteme de operare;
 • instalarea și configurarea de roluri/servere;
 • concepte de virtualizare a sistemelor;
 • serviciile și procesele sistemelor de operare;
 • sistemul de gestiune al fișierelor;
 • noțiuni de securitate și protecție a serverelor în rețea.


Beneficii pentru cursanți:

 • înțelegerea profundă a funcționării sistemelor de operare;
 • dezvoltarea abilităților tehnice;
 • optimizarea performanței sistemelor;
 • realizarea unor proiecte de automatizare cu ajutorul senzorilor și a platformei Raspberry PI;
 • capacitatea de adaptare la noi tehnologii;
 • înțelegerea aspectelor de securitate;
 • pregătirea pentru viitorul digital;
 • pregătirea pentru o carieră de succes.

La finalul cursului, cursanții vor primi certificat de participare.

Conceptele de predare sunt adaptate într-un mod adecvat și corespunzător în funcție de vârsta și nivelul de dezvoltare al cursanților, în conformitate cu nevoile și caracteristicile individuale ale acestora.

*Pentru participarea la cursurile online, cursanții au nevoie de computer cu sistem de operare a cărui versiune să fie minim Windows 10, conexiune stabilă la Internet, microfon și cameră web.

Cursuri sugerate după finalizarea modulelor de Sisteme de operare:


Formular de înscriere la cursul de Sisteme de operare

  Pentru completarea contractului și emiterea facturii.

  Pentru elevii școlilor cu care ITLevel are Acord de parteneriat (vezi lista școlilor partenere).

  *Câmpuri obligatorii

  IMPORTANT! Un răspuns negativ în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal nu ne va permite înscrierea la cursurile ITLevel.


  Vă așteptăm la ITLevel pentru a transforma împreună pasiunea în performanță!

  ×