Programare în Python

Topic: Programare în limbajul Python
Nivel: Începător/Mediu/Avansat/Experimentat
Platformă: Python
Nr. copii: 6 copii/grupă
Preț: Listă prețuri
Program: Marți: 18.00-20.00 și Vineri: 11.30-13.30; Miercuri: 18.00-20.00 și Vineri: 14.30-16.30; Marți și Miercuri: 16.00-18.00
Trainer: Nicoleta Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere); Luminița Defta (vezi descriere); Alexandra Moloiu (vezi descriere)

Descriere curs: Limbajul de programare Python este modern, rapid, stabil, foarte puternic, ușor de învățat și de utilizat, ceea ce îl face excelent pentru copiii care doresc să pășească în lumea programării. Este limbajul viitorului, folosit în diverse domenii cum ar fi aplicații Web, jocuri 2D și 3D, automatizări, machine learning, sisteme inteligente, roboți, în platforme precum Google, Facebook, Instagram sau Dropbox și multe altele.
Pe parcursul cursului, copiii își vor dezvolta gândirea computațională, vor asimila conceptele de programare interactivă şi își vor dezvolta capacitatea de rezolvare a problemelor practice prin elaborarea de programe dezvoltate în Python.
Programarea are la bază matematica. Aici vom rezolva probleme de la geometrie şi trigonometrie la fizică.
Pentru teste se vor folosi baghete magice, roboţei educaţionali și Raspberry Pi cu senzori de pe stația spațială internațională. Interacțiunea cu roboțeii educaționali se va realiza prin adresarea de comenzi folosind protocolul bluetooth către 3 motoare distincte, senzori de distanță și culoare, precum și senzori privind gradul de înclinare.

Beneficii pentru copii:

 • vor dezvolta gândirea algoritmică;
 • vor dobândi cunoștințe solide de programare;
 • vor proiecta şi dezvolta programe folosind limbaje de nivel înalt;
 • se studiază în școală și respectă programa școlară;
 • lucru în echipă la realizarea de proiecte;
 • vor deprinde înțelegerea de bază a conținuturilor în limba engleză.

Structură curs/Cerințe: Cursul este compus din 4 Module a câte 12 ore fiecare.

  M1: Nivel Începător - Pentru participarea la curs, copiii nu trebuie să dețină nici un fel de cunoștințe prealabile de Python.
  M2: Nivel Mediu - Pentru participarea la curs, copiii trebuie să fie familiarizați cu principiile de bază ale programării în Python, sau să fi parcurs modulul M1 (Nivel Începător).
  M3: Nivel Avansat - Pentru participarea la curs, copiii trebuie să fi parcurs modulele M1 și M2.
  M4: Nivel Experimentat - Pentru participarea la curs, copiii trebuie să fi absolvit toate modulele M1, M2 și M3.

Concepte învățate: noțiuni generale despre programare și limbaje de programare, instalare Python, indentarea, tipuri de date, variabile, constante, cuvinte rezervate în Python, comentarii, operatori și expresii, operații de intrare/ieșire, instrucțiuni (input/print, if/if-else/if-elif-else, break, pass şi continue, şi clauze else pentru bucle, for, while, funcţia range(), pass), șiruri, liste, tupluri și dicționare, funcții, recursivitate, fișiere de tip text, excepții (try, except, else, finally) programare orientată pe obiecte (clasă, instanță, metodă, atribut), module Python (sys și os, random, math, time, datetime etc.), programare vizuală și interfețe grafice (ferestre și butoane, culori, coordonate, forme, evenimente – mișcare).
Datorită faptului că fiecare ședință are o componentă practică, acest curs este un generator de experiență reală, iar la finalul celor 4 module, pe lângă fișa de evaluare și certificatul de participare, copiii vor avea propriul portofoliu de jocuri şi aplicaţii, precum şi aplicaţii de control al acțiunilor roboţeilor cu ajutorul limbajului de programare Python.

Curs sugerat după finalizarea modulelor de Python: