Programare în Python

Topic: Programare în limbajul Python
Nivel: Începător/Mediu/Avansat/Experimentat
Platformă: PyCharm
Nr. copii: 6-8 copii/grupă
Preț: Listă prețuri
Program: Luni: 8.00-9.30, 17.30-19.00, 19.00-20.30; Miercuri, Vineri: 17.30-19.00, 19.00-20.30; Sâmbătă: 8.00-9.30
Trainer: Nicoleta Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere); Alexandra Moloiu (vezi descriere)

Descriere curs: Limbajul de programare Python este modern, rapid, stabil, foarte puternic, ușor de învățat și de utilizat, ceea ce îl face excelent pentru copiii care doresc să pășească în lumea programării. Este limbajul viitorului, folosit în diverse domenii cum ar fi aplicații Web, jocuri 2D și 3D, automatizări, machine learning, sisteme inteligente, roboți, în platforme precum Google, Facebook, Instagram sau Dropbox și multe altele.
Pe parcursul cursului, copiii își vor dezvolta gândirea computațională, vor asimila conceptele de programare interactivă şi își vor dezvolta capacitatea de rezolvare a problemelor practice prin elaborarea de programe dezvoltate în Python.
Programarea are la bază matematica. Aici vom rezolva probleme de la geometrie şi trigonometrie la fizică.
Pentru teste se vor folosi baghete magice, roboţei educaţionali și Raspberry Pi cu senzori de pe stația spațială internațională. Interacțiunea cu roboțeii educaționali se va realiza prin adresarea de comenzi folosind protocolul bluetooth către 3 motoare distincte, senzori de distanță și culoare, precum și senzori privind gradul de înclinare.

Beneficii pentru copii:

 • stimularea capacităţii de învăţare inovatoare, adaptabilă la condiţii de schimbare socială rapidă;
 • întărirea motivaţiei copiilor în procesul de învăţare;
 • stimularea gândirii logice şi a imaginaţiei;
 • dobândirea cunoștințelor solide de programare;
 • formarea deprinderilor practice utile;
 • lucru în echipă la realizarea de proiecte;
 • se studiază în școală și respectă programa școlară;
 • însușirea conținuturilor de bază în limba engleză.

Structură curs/Cerințe: Cursul este compus din 4 Module a câte 12 ore fiecare.

  M1: Nivel Începător - Pentru participarea la curs, copiii nu trebuie să dețină nici un fel de cunoștințe prealabile de Python.
  M2: Nivel Mediu - Pentru participarea la curs, copiii trebuie să fie familiarizați cu principiile de bază ale programării în Python, sau să fi parcurs modulul M1 (Nivel Începător).
  M3: Nivel Avansat - Pentru participarea la curs, copiii trebuie să fi parcurs modulele M1 și M2.
  M4: Nivel Experimentat - Pentru participarea la curs, copiii trebuie să fi absolvit toate modulele M1, M2 și M3.

Concepte învățate: noțiuni generale despre programare și limbaje de programare, instalare Python și editor, indentare, variabile și tipuri de date (text; numeric - int, float, complex; sequence, mapping; set; boolean), conversii, constante, cuvinte rezervate în Python, comentarii, operatori și expresii, operații de intrare/ieșire, instrucțiuni (input/print, if...else, break, pass şi continue, şi clauze else pentru bucle, for și while loops, funcţia range(), pass), șiruri, liste, tupluri și dicționare, funcții, recursivitate, fișiere de tip text, excepții (try, except, else, finally), programare orientată pe obiecte - concepte de bază, module Python (sys și os, random, math, time, datetime etc.), programare vizuală și interfețe grafice (ferestre și butoane, culori, coordonate, forme, evenimente – mișcare).
Datorită faptului că fiecare ședință are o componentă practică, acest curs este un generator de experiență reală, iar la finalul celor 4 module, pe lângă fișa de evaluare și certificatul de participare, copiii vor avea propriul portofoliu de jocuri şi aplicaţii, precum şi aplicaţii de control al acțiunilor roboţeilor cu ajutorul limbajului de programare Python.

Joc în Python

Curs sugerat după finalizarea modulelor de Python: