Parteneri educaționali

Ne bazăm pe un parteneriat prosper, pe termen lung, centrat pe implicare comună în modernizarea și dezvoltarea programelor inovative necesare în procesul educațional.

Așa cum spunea Paul Ferrini în „Liniștea inimii” - „Într-un parteneriat adevărat, nevoile partenerului sunt tot atât de importante ca ale tale însuţi. Cu nimic mai importante, cu nimic mai puţin importante. Exact la fel de importante”.

Elevii școlilor cu care ITLevel are Acord de parteneriat beneficiază de 5% reducere din prețul afișat pe site (vezi lista de prețuri).

image_1 Facultatea de Inginerie și Informatică din cadrul Universității "Spiru Haret", București

“Acțiunile, momentele, evenimentele demonstrează, cu pregnanță, deschiderea amplă spre lume a Universității "Spiru Haret", dorința de colaborare, pe multiple planuri, în spațiul european și internațional al învățământului și cercetării.”

image_1 Liceul Teoretic "Dante Alighieri", București

“Liceul “Dante Alighieri” este continuatorul formelor de învățămant existente în perioada 1958-1989. Din 1990 și până în prezent, a demonstrat că este o instituție ce oferă servicii educaționale de calitate, redevenind liceu teoretic cu clase bilingve (română-italiană).”

image_1 Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab", Rm. Vâlcea

“Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" Rm. Vălcea asigură un serviciu educativ adaptat nevoilor beneficiarilor, în spiritul valorilor europene, promovând performanța și integritatea socială.”

image_1 Școala Gimnazială "Avram Iancu", București

“Școala noastră găzduiește o serie de proiecte educative cu activități prin care copiii noștri își pot dezvolta pasiuni noi sau își pot demonstra abilitățile sau calitățile descoperite deja. Proiecte prin care se lucrează spiritul de echipă, capacitatea de concentrare, grija față de mediu și așa mai departe.”

image_1 Centrul Județean de Excelență Vaslui

“Misiunea Centrului Judeţean de Excelenţă Vaslui este de a promova şi sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanţă, în toate domeniile, de a forma un nucleu educaţional orientat către dezvoltarea capacităţilor individuale la nivel maximal.”

image_1 Federația Națională a Asociațiilor de Părinți-Învățămant Preuniversitar

“Este în puterea noastră ca PĂRINȚI să ne unim eforturile, să ne facem auziți în mod corect și nedistorsionat vocile, să contribuim la concretizarea unei reforme care a început, teoretic, dar care trebuie abordată sistemic, strategic, și, mai ales, fără tratarea copiilor noștri ca "generații de sacrificiu"! Ei nu au nici o vină?!”

image_1 Colegiul Național "Ion Neculce", București

“Descrie cât se poate de bine echilibrul dintre învățătura și frumusețea anilor de liceu.”

image_1 Colegiului Național de Informatică "Tudor Vianu", București

“Oferirea unei educații alese, complete și centrate pe nevoile și aspirațiile elevilor în scopul devenirii acestora drept oameni flexibili în gândire și cu o cultură temeinică atât generală cât și de specialitate.”

image_1 Liceul de Arte "Marin Sorescu", Craiova

“Liceul de Arte "Marin Sorescu” este instituția în care elevii își dezvoltă spiritul creativ, își modelează talentul și își formează personalitatea, astfel încât, peste ani, numele lor să devină embleme ale artei. Dacă efemerul definește existența umană, arta, fie ea pictura, muzica sau creație literară, eternizează ființa omenească și o aduce mai aproape de zei.”

image_1 Fundația "Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României"

"Fundația "Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României" este o organizație non-guvernamentală, înființată în anul 1990, care, prin activitatea sa, urmărește valorificarea capitalului uman prin descoperirea, antrenarea și promovarea inteligenței și a excelenței. Scopul acestei organizații este acela de a contribui la dezvoltarea capitalului uman al țării, prin sprijinirea copiilor și tinerilor talentați din diverse domenii de activitate.
În fiecare an, mii de copii și tineri beneficiază gratuit de activități de educație alternativă și dezvoltare vocațională, în cadrul Clubului de Excelență și a platformei educaționale ȘcoalaFDVDR. Acestora li se adaugă mii de profesori, care participă la webinarele gratuite WebDidactica.”

image_1 Colegiul Național "Elena Cuza", București

“Educație de calitate - prin lectură pentru o școală mai bună”

image_1 Liceul "Matei Basarab", Craiova

VIZIUNEA LICEULUI "MATEI BASARAB": "Dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim, punând accentul pe dezvoltarea competențelor cheie care îi permit inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții, înțelegerea de către elevi a principiilor democrației și pregătirea acestora pentru schimbările la nivel economic, social, politic, cultural, atât pe plan intern cât și extern.”

image_1 Şcoala Gimnazială ”Elena Farago”, Craiova

Motto: “Școala este suma momentelor de tensiune, de veselie, de adevar”. Laurent Cantet NU SUNTEM „ȘCOALA PERFECTĂ” DAR FORMĂM ELEVI DE EXCEPŢIE. SUNTEM O ŞCOALĂ OBIŞNUITĂ PENTRU COPII OBIŞNUIŢI CARE VOR CUNOŞTINŢE COMPLETE, NU DOAR NOTE MARI.”

image_1 Liceul Teoretic Republican “Aristotel”, Chișinău

“Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” reprezintă o instituţie de învățământ preuniversitar de tip internat – instituţie inovativă. Modelul educaţional din liceu îmbină instruirea teoretică de calitate şi pregătirea practico-ştiinţifică în laboratoarele instituțiilor științifice și de învățământ superior.
Direcţiile principale de activitate ale Liceului ”Aristotel” sunt: educația de calitate, activitatea ştiinţifică şi de creație; pregătirea tinerilor pentru a obține performanțe în concursurile naţionale şi internaţionale; elaborarea programelor şi strategiilor destinate copiilor dotaţi.”

image_1 Liceul Teoretic “Nicolae Iorga”, Brăila

“Învăţătura trebuie să fie uneori un drum, totdeauna un orizont.” - Nicolae Iorga

image_1 “Federația Română de KEMPO”

“Federația Română de KEMPO este o structură sportivă de interes național, singura autorizată să organizeze și să controleze în Romania activitatea ramurii de sport KEMPO. Sportul minții este la fel de important ca cel fizic!”

image_1 Liceul Teoretic “Ion Pelivan” Răzeni, Republica Moldova

“Competențele și abilitățile, pe care le obțin elevii în școala noastră le dau posibilitate să-și continue studiile la cele mai prestigioase instituții de învățământ din țară și de peste hotarele ei.”

image_1 Liceul de Arte “George Georgescu”, Tulcea

“Liceul de Arte „George Georgescu” este singura unitate de învățământ artistic din Tulcea.
Activitatea elevilor Liceului de Arte, este cunoscută la nivelul comunității, prin numeroasele manifestări artistice la care participă aceștia (concerte, recitaluri, spectacole, expoziții).”

image_1 Școala gimnazială “Tudor Arghezi”, București

“Școala noastră promovează un învățământ orientat pe valori, creativitate, capacități cognitive, prin încurajarea unei relații democratice profesor-elev și prin aplicarea muncii în echipă, abordând o comunicare inter-instituțională permanentă în vederea facilitării dezvoltării individuale a fiecărui tânăr, beneficiar al sistemului educațional.”

image_1 Liceul Teoretic "Emil Racoviță", Galați

“Şcoala este preocupată de formarea şi dezvoltarea la elevi a unor mentalităţi şi a unor abilităţi care să îi ajute să accepte schimbările din societate şi să se adapteze permanent cerinţelor sociale, profesionale, de familie.”

image_1 Şcoala Gimnazială "Iancului", București

“În Şcoala Gimnazială "Iancului" tradiţia se îmbină armonios cu inovaţia, cadrele didactice cu mai multă experienţă colaborează cu dascălii tineri care aduc un suflu nou în activitatea didactică.”

image_1 Şcoala Gimnazială 195 (Hamburg), București

“În cele peste cinci decenii de activitate, școala a dobândit un binemeritat prestigiu. El se datorează în primul rand pregătirii și harului cadrelor didactice și rezultatelor deosebite obținute de elevi.”

image_1 Liceul Teoretic “C.A. Rosetti”, București

“Viziunea noastră strategică poate fi redată prin: "Învățăm împreună, ne pregătim pentru educația europeană". Viziunea fundamentează politica de dezvoltare instituțională și prefigurează modalitățile de creștere a calității în domeniul educației. Misiunea școlii reprezintă rațiunea de a fi și exprimă ceea ce școala consideră bun, valoros, inclusiv modul în care este înțeles conceptul de calitate.”

image_1 Colegiul Național “Sfântul Sava”, București

“O tradiţie de secole, un viitor pe măsură.
Să ai o tradiţie a şcolii româneşti precum cea de la „Sf. Sava”, să ştii că această tradiţie este o forţă ce trece dincolo de persoana ta şi a celorlalţi şi să descifrezi totuşi căi de a fi la înălţime, tu, profesorul de azi, prin a îmbogăţi această tradiţie – iată marele pariu pentru noi, cei de la „Sf.Sava”, pe care ni-l propunem în fiecare zi care vine.”

image_1 Colegiul Național Militar “Tudor Vladimirescu”, Craiova

“Se spune despre o moştenire că o meriți numai cu condiția să o sporeşti. Adică să o converteşti în tradiție.”

image_1 Colegiul Național “Frații Buzești”, Craiova

“Colegiul Național “Frații Buzești”, o școala modernă și performantă, puternic ancorată în realitățile societății românești și europene. Valoarea reprezentativă pentru unitatea noastră școlară este cuprinsă în sintagma “SPIRITUL BUZEȘTEAN” care implică cultul valorii intelectuale, spiritul de inițiativă și competiție, spiritul de întrajutorare, sentimentul apartenenței la o comunitate de elită” ”

image_1 Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, București

“Pe malul lacului Herăstrău, chiar în mijlocul capitalei României, vizitatorul de pretutindeni are bucuria de a întâlni un „sat” adevărat, cu monumente şi arte făcute din sec. al XVII-lea până la începutul sec. XX; construcţii reprezentative provenite din importante zone etnografice au recăpătat o a doua viaţă la Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”.
Muzeul Național al Satului ”Dimitrie Gusti”, instituție de prestigiu în peisajul cultural românesc, școală de învățare pentru specialiști în domeniu, dar și pentru începători, se dorește a fi un ”centru de excelență” în promovarea patrimoniului cultural material și imaterial.”

image_1 Centrul de Excelență în Energetică și Electronică, Chișinău

“Să creăm viitorul tehnologizat împreună!”

image_1 Scoala Nr. 80, București

”Școala noastră – o poartă deschisă spre educație, cultură și cetățenie europeană”
“Şcoala satisface nevoile fiecărui elev de a se simţi competent în a deţine şi utiliza informaţia, deschis spre schimbare şi spre învăţarea şi respectarea valorilor unei societăţi democratice.”

image_1 Școala Gimnazială "Cezar Bolliac" (Nr. 70), București

“Veselă şi optimistă, școala te pofteşte să îi treci pragul, cu un sentiment de siguranţă combinată cu încredere în acei oameni care îţi vor descifra toate tainele învăţării.”

image_1 Școala Gimnazială Nr. 46, București

“În Școala nr. 46 tradiția se îmbină armonios cu inovația, cadrele didactice contribuind cu mult profesionalism la formarea personalității fiecărui elev.”

image_1 Școala Gimnazială Nr. 99, București

“Școală primară și gimnazială.”

image_1 Şcoala Gimnazială "Ionel Teodoreanu" (Nr. 36), București

“Viziunea şcolii noastre este că o societate cu oameni alfabetizaţi este o societate mai bună, aceasta în condiţiile în care “analfabeţii secolului XXI nu vor fi cei care nu ştiu să scrie şi să citească, ci aceia care nu pot învăţa, dezvăţa şi reînvăţa”. (Alvin Toffler).

Pornind de la aceasta, şcoala “Ionel Teodoreanu” vă aşteaptă cu o ofertă educaţională diversificată, perfecţionată şi îmbogăţită conform schimbărilor care se petrec în societatea actuală şi cerinţelor comunităţii.”

image_1 Școala Gimnazială Nr. 119, București

“Şcoala Gimnazială nr. 119 este o instituţie de prestigiu din cartierul Giurgiului-Progresu. Rezultatele bune şi foarte bune ale elevilor sunt obţinute datorită bunei pregătiri şi dăruiri profesionale a catedrelor didactice.”

image_1 Școala Gimnazială "Maica Domnului" (Nr. 50), București

“O școală cu tradiție și prestigiu. O șansă la performanță pentru fiecare!”

image_1 Asociația Excelența Vasluiană

“Misiunea Asociației Excelența Vasluiană este de a promova şi sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanţă, în toate domeniile, de a forma un nucleu educaţional orientat către dezvoltarea capacităţilor individuale la nivel maximal.”

×