Parteneri educaționali

Ne bazăm pe un parteneriat pe termen lung bazat pe implicare comună în modernizarea și dezvoltarea programelor inovative necesare în procesul educațional.

image_1 Universitatea "Spiru Haret"

“Acțiunile, momentele, evenimentele demonstrează, cu pregnanță, deschiderea amplă spre lume a Universității "Spiru Haret", dorința de colaborare, pe multiple planuri, în spațiul european și internațional al învățământului și cercetării.”

image_1 Liceul Teoretic "Dante Alighieri" București

“Liceul “Dante Alighieri” este continuatorul formelor de învățămant existente în perioada 1958-1989. Din 1990 și până în prezent, a demonstrat că este o instituție ce oferă servicii educaționale de calitate, redevenind liceu teoretic cu clase bilingve (romană-italiană).”

image_1 Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" Rm. Vâlcea

“Colegiul Național de Informatică "Matei Basarab" Rm. Vălcea asigură un serviciu educativ adaptat nevoilor beneficiarilor, în spiritul valorilor europene, promovând performanța și integritatea socială.”

image_1 Școala Gimnazială "Avram Iancu" București

“Școala noastră găzduiește o serie de proiecte educative cu activități prin care copiii noștri își pot dezvolta pasiuni noi sau își pot demonstra abilitățile sau calitățile descoperite deja. Proiecte prin care se lucrează spiritul de echipă, capacitatea de concentrare, grija față de mediu și așa mai departe.”

image_1 Centrul Județean de Excelență Vaslui

“Misiunea Centrului Judeţean de Excelenţă Vaslui este de a promova şi sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanţă, în toate domeniile, de a forma un nucleu educaţional orientat către dezvoltarea capacităţilor individuale la nivel maximal.”

image_1 Federația Națională a Asociațiilor de Părinți-Învățămant Preuniversitar

“Este în puterea noastră ca PĂRINȚI să ne unim eforturile, să ne facem auziți în mod corect și nedistorsionat vocile, să contribuim la concretizarea unei reforme care a început, teoretic, dar care trebuie abordată sistemic, strategic, și, mai ales, fără tratarea copiilor noștri ca "generații de sacrificiu"! Ei nu au nici o vină?!”

image_1 Colegiul Național "Ion Neculce" București

“Descrie cât se poate de bine echilibrul dintre învățătura și frumusețea anilor de liceu.”

image_1 Colegiului Național de Informatică "Tudor Vianu" București

“Oferirea unei educații alese, complete și centrate pe nevoile și aspirațiile elevilor în scopul devenirii acestora drept oameni flexibili în gândire și cu o cultură temeinică atât generală cât și de specialitate.”

image_1 Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova

“Liceul de Arte "Marin Sorescu” este instituția în care elevii își dezvoltă spiritul creativ, își modelează talentul și își formează personalitatea, astfel încât, peste ani, numele lor să devină embleme ale artei. Dacă efemerul definește existența umană, arta, fie ea pictura, muzica sau creație literară, eternizează ființa omenească și o aduce mai aproape de zei.”

image_1 Fundația "Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României"

"Fundația "Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României" este o organizație non-guvernamentală, înființată în anul 1990, care, prin activitatea sa, urmărește valorificarea capitalului uman prin descoperirea, antrenarea și promovarea inteligenței și a excelenței. Scopul acestei organizații este acela de a contribui la dezvoltarea capitalului uman al țării, prin sprijinirea copiilor și tinerilor talentați din diverse domenii de activitate.
În fiecare an, mii de copii și tineri beneficiază gratuit de activități de educație alternativă și dezvoltare vocațională, în cadrul Clubului de Excelență și a platformei educaționale ȘcoalaFDVDR. Acestora li se adaugă mii de profesori, care participă la webinarele gratuite WebDidactica.”

image_1 Colegiul Național "Elena Cuza" București

“Educație de calitate - prin lectură pentru o școală mai bună”

image_1 Liceul "Matei Basarab" Craiova

VIZIUNEA LICEULUI "MATEI BASARAB": "Dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim, punând accentul pe dezvoltarea competențelor cheie care îi permit inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții, înțelegerea de către elevi a principiilor democrației și pregătirea acestora pentru schimbările la nivel economic, social, politic, cultural, atât pe plan intern cât și extern.”

image_1 Şcoala Gimnazială ”Elena Farago” Craiova

Motto: “Școala este suma momentelor de tensiune, de veselie, de adevar”. Laurent Cantet NU SUNTEM „ȘCOALA PERFECTĂ” DAR FORMĂM ELEVI DE EXCEPŢIE. SUNTEM O ŞCOALĂ OBIŞNUITĂ PENTRU COPII OBIŞNUIŢI CARE VOR CUNOŞTINŢE COMPLETE, NU DOAR NOTE MARI.”

image_1 Liceul Teoretic Republican “Aristotel” Chișinău

“Liceul Teoretic Republican ”Aristotel” reprezintă o instituţie de învățământ preuniversitar de tip internat – instituţie inovativă. Modelul educaţional din liceu îmbină instruirea teoretică de calitate şi pregătirea practico-ştiinţifică în laboratoarele instituțiilor științifice și de învățământ superior.
Direcţiile principale de activitate ale Liceului ”Aristotel” sunt: educația de calitate, activitatea ştiinţifică şi de creație; pregătirea tinerilor pentru a obține performanțe în concursurile naţionale şi internaţionale; elaborarea programelor şi strategiilor destinate copiilor dotaţi.”

image_1 Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” Brăila

“Învăţătura trebuie să fie uneori un drum, totdeauna un orizont.” - Nicolae Iorga