Curs utilizare Microsoft Office

Topic: Curs utilizare Microsoft Office
Structură curs: 3 Module
Platformă: Microsoft Windows/Office
Nr. copii: 6-8 copii/grupă
Preț: Listă prețuri
Program: Marți: 17.30-19.00, 19.00-20.30
Traineri: Tiberiu Iacob (vezi descriere); Luminița Defta (vezi descriere)

Descriere: ITLevel este Centru autorizat de testare Certiport (CATC), fapt ce permite organizarea cursurilor și examenelor IC3-GS5 (Internet and Computing Core Certification – Global Standard 5) și MTA (Microsoft Technology Associate) în vederea obținerii certificărilor internaţionale în domeniul IT.


GS5 (Global Standard 5) este un standard recunoscut la nivel internaţional pentru alfabetizarea digitală şi reflectă cele mai relevante competenţe, atât pentru cei din sistemul de învățământ, cât și pentru comunitatea largă.

Certificarea IC3-GS5 oferă elevilor, studenţilor, precum și angajaților cunoştinţele necesare utilizării calculatoarelor personale şi a Internetului.

Cu certificarea IC3 recunoscută de Microsoft şi de Ministerul Educației Naționale se poate echivala la Examenul de Bacalaureat proba de Competențe digitale cu nivelul Experimentat.

Certificarea IC3-GS5 constă din 3 examene distincte care se susţin online:

    1. bazele utilizării calculatorului - include înțelegerea fundamentală a hardware-ului și software-ului calculatoarelor, a sistemelor de operare și perifericelor și modul de depanare;
    2. aplicaţii cheie - înglobează aplicațiile curent folosite privind prelucrarea de text, foi de calcul și crearea de prezentări, cât și caracteristicile generale ale tuturor aplicațiilor;
    3. activităţi online - acoperă competențe necesare pentru lucrul pe Internet sau în rețele.

Cursul este compus din 3 Module a câte 12 ore fiecare.

Concepte învățate:
Prezentarea pachetului software Microsoft Office. Interfața utilizator. Lucrul cu fișierele. Crearea unui document. Salvarea documentelor. Punerea în pagină a documentelor. Vizualizarea și printarea documentelor.
Prezentarea programului Microsoft Word: formatarea paginii documentului, formatarea textului, formatarea paragrafului. Tabulatori. Paginarea documentului, antet şi subsol de pagina, note de subsol şi note de final. Crearea cuprinsului unui document. Lucrul cu coloane şi tabele în Word. Formatarea tabelelor. Editorul de ecuații. Formatarea celulelor. Crearea formulelor simple. Operatori. Crearea formulelor complexe. Crearea de diagrame în Excel. Formatarea diagramelor. Compunerea mesajelor poştale în Word.
Prezentarea programului Microsoft Excel. Registre şi foi de calcul, celule, domenii de celule şi modalităţi de referire şi de adresare a celulelor. Operaţii de bază asupra obiectelor Excel. Tipuri de date în Excel. Utilizarea formulelor de calcul în Excel. Formatarea obiectelor Excel. Formatare condiţionată. Copierea și mutarea celulelor care conțin formule. Referințe relative și absolute. Crearea de diagrame în Excel. Formatarea diagramelor. Tipuri de diagrame. Selectarea tipului corect de diagramă pentru prezentarea datelor. Lucrul cu listele în Excel. Filtrarea datelor din listele Excel; crearea filtrelor complexe. Tabele şi grafice pivot. Consolidarea datelor. Lucrul cu funcţii: financiare, matematice, pentru prelucrarea şirurilor de caractere, pentru prelucrarea datelor calendaristice.
Prezentarea programului Microsoft PowerPoint – Crearea de prezentări cu text și imagini. Derularea şi expunerea unei prezentări. Crearea unui şablon personalizat în PowerPoint.
Prezentarea programului Microsoft Access. Noțiuni fundamentale de baze de date, tipuri de date (numerice, şiruri de caractere, date calendaristice şi booleene), expresii și operatorii, funcţii uzuale în Access, crearea bazelor de date, crearea tabelelor, definirea cheilor și eliminarea redundanțelor la proiectare, interogarea datelor, adăugarea de noi înregistrări, actualizarea înregistrărilor din tabele, ștergerea înregistrărilor din tabele, relații între tabele, sortarea, formulare, rapoarte.
Configurarea unui cont de email Outlook; Componentele Outlook: Notes, Contacts, Calendar

Examenele se susțin în limba română, engleză, franceză, germană sau spaniolă. Un examen conține aproximativ 45 de întrebări și durează 50 de minute iar rezultatul este afişat imediat după susţinerea acestuia. Examenele pot fi promovate în orice ordine și în orice interval de timp. Pentru obţinerea certificării este necesară promovarea tuturor celor 3 examene. Certificatul este expediat gratuit direct din SUA și conține elemente de autenticitate printr-o hologramă autentică.