Utilizare Microsoft Office

Topic: Utilizare Microsoft Office: Secretele documentelor cool
Vârstă cursanți: 8 - 18 ani
Durată modul: 12 ore (8 ședințe)
Structură curs: 3 Module
Platformă: Microsoft Windows/Office
Preț: Listă prețuri
Număr cursanți: 4 - 8
Program: Online: Luni - Vineri: 19.00-20.30; Sâmbătă: 9.00-10.30, 10.30-12.00; Duminică: 16.00-17.30, 17.30-19.00, 19.00-20.30
Traineri: Tiberiu Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere); Luminița Defta (vezi descriere)

Descriere: "Simplifică-ți munca și maximizează-ți productivitatea cu Microsoft Office!"

Microsoft Office este cel mai utilizat pachet de instrumente pentru partajarea, editarea și prezentarea datelor și informațiilor în instituții. Acesta conține: un procesor de texte, un program de calcul tabelar, un program de prezentare grafică, un organizator al informațiilor personale, un program pentru baze de date, un creator de pagini web și un editor de grafică.

ITLevel este Centru autorizat de testare Certiport (CATC), fapt ce permite organizarea cursurilor și examenelor IC3-GS5 (Internet and Computing Core Certification – Global Standard 5) în vederea obținerii certificărilor internaţionale în domeniul IT.

Cu certificarea IC3 recunoscută de Microsoft şi de Ministerul Educației Naționale se poate echivala la Examenul de Bacalaureat proba de Competențe digitale cu nivelul Experimentat.

Pe parcursul desfășurării cursului de MS Office, cursanții vor învăța despre diversele aplicații din pachetul Office, cum ar fi Word, Excel, PowerPoint și Access. Vor învăța să creeze și să formateze documente în Word, să lucreze cu foi de calcul și să realizeze calcule complexe utilizând funcțiile și formulele disponibile în Excel, să creeze prezentări vizuale și captivante în PowerPoint, precum și să lucreze cu baze de date - să creeze și să gestioneze tabele, interogări, formulare și rapoarte. Cursul îi va ajuta să dezvolte abilități în utilizarea computerului și să devină mai eficienți în gestionarea informațiilor și a proiectelor.

Cursurile sunt predate de către traineri doctori în informatică sau experți în IT care posedă toate abilitățile pe care le caută angajatorii de top, cu foarte multă pasiune pentru programare pe care o transmit și cursanților.
Ceea ce ne face diferiți este pasiunea pentru tehnologie, abilitatea și experiența practică a trainerilor noștri, pregătirea cursanților într-un mod interactiv și alegerea acelor teme strict necesare pentru o cunoașterea inițială eficientă.

"Cu Microsoft Office, munca devine mai ușoară și mai eficientă, permițându-ne să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat."


GS5 (Global Standard 5) este un standard recunoscut la nivel internaţional pentru alfabetizarea digitală şi reflectă cele mai relevante competenţe atât pentru cei din sistemul de învățământ, cât și pentru comunitatea largă.

Certificarea IC3-GS5 oferă elevilor, studenţilor, precum și angajaților cunoştinţele necesare utilizării calculatoarelor personale şi a Internetului.

Certificarea IC3-GS5 constă din 3 examene distincte:

  1. bazele utilizării calculatorului - include înțelegerea fundamentală a hardware-ului și software-ului calculatoarelor, a sistemelor de operare și perifericelor și modul de depanare;
  2. aplicaţii cheie - înglobează aplicațiile curent folosite privind prelucrarea de text, foi de calcul și crearea de prezentări, cât și caracteristicile generale ale tuturor aplicațiilor;
  3. activităţi online - acoperă competențe necesare pentru lucrul pe Internet sau în rețele.

*Pentru participarea la cursurile online, cursanții au nevoie de computer cu sistem de operare a cărui versiune să fie minim Windows 10, Ms Office începând cu versiunea 2016, conexiune stabilă la Internet, microfon și cameră web.

Concepte învățate:
Prezentarea pachetului software Microsoft Office. Interfața utilizator. Lucrul cu fișierele. Crearea unui document. Salvarea documentelor. Punerea în pagină a documentelor. Vizualizarea și printarea documentelor.
Prezentarea programului Microsoft Word: formatarea paginii documentului, formatarea textului, formatarea paragrafului. Tabulatori. Paginarea documentului, antet şi subsol de pagina, note de subsol şi note de final. Crearea cuprinsului unui document. Lucrul cu coloane şi tabele în Word. Formatarea tabelelor. Editorul de ecuații. Formatarea celulelor. Crearea formulelor simple. Operatori. Crearea formulelor complexe. Crearea de diagrame în Excel. Formatarea diagramelor. Compunerea mesajelor poştale în Word.
Prezentarea programului Microsoft PowerPoint – Crearea de prezentări cu text și imagini. Derularea şi expunerea unei prezentări. Crearea unui şablon personalizat în PowerPoint.
Prezentarea programului Microsoft Excel. Registre şi foi de calcul, celule, domenii de celule şi modalităţi de referire şi de adresare a celulelor. Operații de bază asupra obiectelor Excel. Tipuri de date Excel. Utilizarea formulelor de calcul în Excel. Utilizarea referinţelor (relative și absolute) şi numelor de celule şi domenii. Analiza imediată a datelor. Completarea automată a seriilor de date; Formatări condiţionate, crearea şi actualizarea legăturilor între datele din foi de calcul; Funcţii Excel: matematice, statistice, de tip text, de tip dată calendaristică, de informare, de căutare și consultare, contabile, financiare, pentru baze de date; Gestionarea datelor: sortarea şi filtrarea datelor, divizarea unei coloane în elemente componente, eliminarea duplicatelor. Instrumentul Mail Merge pentru editarea scrisorilor şi etichetelor; Validarea şi auditul datelor; Sinteza şi analiza datelor: subtotaluri simple şi imbricate, consolidarea datelor, tabele pivot. Instrumentele Goal Seek şi Scenario pentru rezolvarea unor probleme de optimizare; Reprezentări grafice: alegerea tipului potrivit de grafic, reprezentarea datelor, formatarea avansată a graficelor, analiza datelor cu ajutorul reprezentărilor grafice; Macrocomenzi, înregistrare şi execuţie. Meniul VBA. Scrierea de proceduri simple de numărare, sumare, căutare a unor valori într-o listă.
Prezentarea programului Microsoft Access. Noțiuni fundamentale de baze de date, tipuri de date (numerice, şiruri de caractere, date calendaristice şi booleene), expresii și operatorii, funcţii uzuale în Access, crearea bazelor de date, crearea tabelelor, definirea cheilor și eliminarea redundanțelor la proiectare, interogarea datelor, adăugarea de noi înregistrări, actualizarea înregistrărilor din tabele, ștergerea înregistrărilor din tabele, relații între tabele, sortarea, formulare, rapoarte.
Configurarea unui cont de email Outlook; Componentele Outlook: Notes, Contacts, Calendar.

Examenele se susțin în limba română, engleză, franceză, germană sau spaniolă. Un examen conține aproximativ 45 de întrebări și durează 50 de minute iar rezultatul este afişat imediat după susţinerea acestuia. Examenele pot fi promovate în orice ordine și în orice interval de timp. Pentru obţinerea certificării este necesară promovarea tuturor celor 3 examene. Certificatul este expediat gratuit direct din SUA și conține elemente de autenticitate printr-o hologramă autentică.


Formular de înscriere la cursul de Utilizare Ms Office

  Pentru completarea contractului și emiterea facturii.

  Pentru elevii școlilor cu care ITLevel are Acord de parteneriat (vezi lista școlilor partenere).

  *Câmpuri obligatorii

  IMPORTANT! Un răspuns negativ în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal nu ne va permite înscrierea la cursurile ITLevel.


  Vă așteptăm cu entuziasm la ITLevel pentru a transforma împreună pasiunea în performanță!

  ×