Doctor în informatică.
Conferențiar universitar cu peste 15 ani experiență în cercetare-dezvoltare și inovare în baze de date distribuite.
Membru în comitetul științific și editorial al mai multor conferințe și reviste de prestigiu.

Realizări:
- autor a 8 cărți de specialitate publicate în edituri cu ISBN
- autor a peste 70 de articole științifice publicate în volume internaționale din domeniul IT
- participarea cu lucrări științifice la peste 50 de conferințe/workshop-uri
Certificări:
- UiPath Robotic Process Automation (RPA) Developer Advanced Certification
- Gradul didactic II, specializarea Informatică