Utilizare Microsoft Office

Topic: Utilizare Microsoft Office
Structură curs: 2 Module
Preț: Listă prețuri adulți
Program: Miercuri - Joi: 19.00-20.30
Traineri: Tiberiu Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere); Luminița Defta (vezi descriere)

Descriere: ITLevel este Centru autorizat de testare Certiport (CATC), fapt ce permite organizarea cursurilor și examenelor IC3-GS5 (Internet and Computing Core Certification – Global Standard 5) și MTA (Microsoft Technology Associate) în vederea obținerii certificărilor internaţionale în domeniul IT.
Ceea ce ne face diferiți este abilitatea și experiența practică a trainerilor noștri, pregătirea cursanților într-un mod interactiv în domeniul IT și alegerea acelor teme strict necesare pentru o cunoașterea inițială eficientă.


GS5 (Global Standard 5) este un standard recunoscut la nivel internaţional pentru alfabetizarea digitală şi reflectă cele mai relevante competenţe, atât pentru cei din sistemul de învățământ, cât și pentru comunitatea largă.

Certificarea IC3-GS5 oferă elevilor, studenţilor, precum și angajaților cunoştinţele necesare utilizării calculatoarelor personale şi a Internetului.

Certificarea IC3-GS5 constă din 3 examene distincte:

  1. bazele utilizării calculatorului - include înțelegerea fundamentală a hardware-ului și software-ului calculatoarelor, a sistemelor de operare și perifericelor și modul de depanare;
  2. aplicaţii cheie - înglobează aplicațiile curent folosite privind prelucrarea de text, foi de calcul și crearea de prezentări, cât și caracteristicile generale ale tuturor aplicațiilor;
  3. activităţi online - acoperă competențe necesare pentru lucrul pe Internet sau în rețele.


Concepte învățate:

 • prezentarea pachetului software Microsoft Office. Interfața utilizator. Lucrul cu fișierele. Crearea unui document. Salvarea documentelor. Punerea în pagină a documentelor. Vizualizarea și printarea documentelor;
 • prezentarea programului Microsoft Word. Formatarea paginii documentului, formatarea textului, formatarea paragrafului. Tabulatori. Paginarea documentului, antet şi subsol de pagina, note de subsol şi note de final. Crearea cuprinsului unui document. Lucrul cu coloane şi tabele în Word. Formatarea tabelelor. Editorul de ecuații. Formatarea celulelor. Crearea formulelor simple. Operatori. Crearea formulelor complexe. Crearea de diagrame în Excel. Formatarea diagramelor. Compunerea mesajelor poştale în Word;
 • prezentarea programului Microsoft PowerPoint. Crearea de prezentări cu text și imagini. Derularea şi expunerea unei prezentări. Crearea unui şablon personalizat în PowerPoint;
 • prezentarea programului Microsoft Excel. Registre şi foi de calcul, celule, domenii de celule şi modalităţi de referire şi de adresare a celulelor. Operații de bază asupra obiectelor Excel. Tipuri de date Excel. Utilizarea formulelor de calcul în Excel. Utilizarea referinţelor (relative și absolute) şi numelor de celule şi domenii. Analiza imediată a datelor. Completarea automată a seriilor de date; Formatări condiţionate, crearea şi actualizarea legăturilor între datele din foi de calcul; Funcţii Excel: matematice, statistice, de tip text, de tip dată calendaristică, de informare, de căutare și consultare, contabile, financiare, pentru baze de date; Gestionarea datelor: sortarea şi filtrarea datelor, divizarea unei coloane în elemente componente, eliminarea duplicatelor. Instrumentul Mail Merge pentru editarea scrisorilor şi etichetelor; Validarea şi auditul datelor; Sinteza şi analiza datelor: subtotaluri simple şi imbricate, consolidarea datelor, tabele pivot. Instrumentele Goal Seek şi Scenario pentru rezolvarea unor probleme de optimizare; Reprezentări grafice: alegerea tipului potrivit de grafic, reprezentarea datelor, formatarea avansată a graficelor, analiza datelor cu ajutorul reprezentărilor grafice; Macrocomenzi, înregistrare şi execuţie. Meniul VBA. Scrierea de proceduri simple de numărare, sumare, căutare a unor valori într-o listă;
 • prezentarea programului Microsoft Access. Noțiuni fundamentale de baze de date, tipuri de date (numerice, şiruri de caractere, date calendaristice şi booleene), expresii și operatorii, funcţii uzuale în Access, crearea bazelor de date, crearea tabelelor, definirea cheilor și eliminarea redundanțelor la proiectare, interogarea datelor, adăugarea de noi înregistrări, actualizarea înregistrărilor din tabele, ștergerea înregistrărilor din tabele, relații între tabele, sortarea, formulare, rapoarte;
 • configurarea unui cont de email Outlook; Componentele Outlook: Notes, Contacts, Calendar.


Formular de înscriere

  Pentru completarea contractului și emiterea facturii.

  Pentru partenerii ITLevel (vezi lista partenerilor).

  *Câmpuri obligatorii

  IMPORTANT! Un răspuns negativ în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal nu ne va permite înscrierea la cursurile ITLevel.