Cursuri profesori

Cursuri ITLevel pentru profesori

A. Cursuri recomandate profesorilor indiferent de specialitate

Utilizare Platforme educaționale

Structură curs: Cursul este compus dintr-un Modul
Preț: Listă prețuri
Trainer: Cristian Ștefan (vezi descriere); Tiberiu Iacob (vezi descriere)

Concepte învățate:

 • e-educație. Tehnologii moderne în predarea informaticii (telefoane și tablete inteligente, tabla interactivă, videoproiectorul digital, tableta grafică). Recomandări de achiziție și cele mai bune practici de utilizare;
 • utilizarea platformelor de colaborare online (Zoom, Cisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams/Office 365, Skype);
 • instrumente moderne de comunicare rapidă (e-mail, WhatsApp, Skype);
 • proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor didactice digitale interactive: Google Classroom, Google Apps for Edu, Easyclass, Quizizz, Kahoot, Mentimeter;
 • canale educative și importanța lecțiilor video în procesul de învățare asincronă și multidisciplinară;
 • instrumente online gratuite – editare imagini, audio și video, programarea și rularea codului;
 • aplicații mobile și desktop cu rol educațional. Utilizarea benefică a tehnologiei experiențiale;
 • educația în secolul XXI: de la tabla cu cretă la realitate augmentată, realitate virtuală și roboți educaționali programabili;
 • managementul activităţilor educaţionale digitale interactive.


Utilizare Microsoft Office

Structură curs: Cursul este compus din 2 Module
Preț: Listă prețuri
Trainer: Luminița Defta (vezi descriere); Tiberiu Iacob (vezi descriere)

Concepte învățate:

 • prezentarea pachetului software Microsoft Office. Interfața utilizator. Lucrul cu fișierele. Crearea unui document. Salvarea documentelor. Punerea în pagină a documentelor. Vizualizarea și printarea documentelor;
 • prezentarea programului Microsoft Word. Formatarea paginii documentului, formatarea textului, formatarea paragrafului. Tabulatori. Paginarea documentului, antet şi subsol de pagina, note de subsol şi note de final. Crearea cuprinsului unui document. Lucrul cu coloane şi tabele în Word. Formatarea tabelelor. Editorul de ecuații. Formatarea celulelor. Crearea formulelor simple. Operatori. Crearea formulelor complexe. Crearea de diagrame în Excel. Formatarea diagramelor. Compunerea mesajelor poştale în Word;
 • prezentarea programului Microsoft Excel. Registre şi foi de calcul, celule, domenii de celule şi modalităţi de referire şi de adresare a celulelor. Operaţii de bază asupra obiectelor Excel. Tipuri de date în Excel. Utilizarea formulelor de calcul în Excel. Formatarea obiectelor Excel. Formatare condiţionată. Copierea și mutarea celulelor care conțin formule. Referințe relative și absolute. Crearea de diagrame în Excel. Formatarea diagramelor. Tipuri de diagrame. Selectarea tipului corect de diagramă pentru prezentarea datelor. Lucrul cu listele în Excel. Filtrarea datelor din listele Excel; crearea filtrelor complexe. Tabele şi grafice pivot. Consolidarea datelor. Lucrul cu funcţii: financiare, matematice, pentru prelucrarea şirurilor de caractere, pentru prelucrarea datelor calendaristice;
 • prezentarea programului Microsoft PowerPoint. Crearea de prezentări cu text și imagini. Derularea şi expunerea unei prezentări. Crearea unui şablon personalizat în PowerPoint;
 • prezentarea programului Microsoft Access. Noțiuni fundamentale de baze de date, tipuri de date (numerice, şiruri de caractere, date calendaristice şi booleene), expresii și operatorii, funcţii uzuale în Access, crearea bazelor de date, crearea tabelelor, definirea cheilor și eliminarea redundanțelor la proiectare, interogarea datelor, adăugarea de noi înregistrări, actualizarea înregistrărilor din tabele, ștergerea înregistrărilor din tabele, relații între tabele, sortarea, formulare, rapoarte;
 • configurarea unui cont de email Outlook; Componentele Outlook: Notes, Contacts, Calendar.

B. Cursuri recomandate profesorilor de informatică sau celor interesați de programare și IT

Limbajul de programare Scratch

Structură curs: Cursul este compus dintr-un Modul
Preț: Listă prețuri
Trainer: Luminița Defta (vezi descriere)

Concepte învățate:

 • introducere în programare;
 • interfața (scena, personaje, blocuri și zona de program-script, costume, sunete, meniul și bara de instrumente);
 • blocuri (Evenimente, Control, Mișcare, Aspect, Sunet, Penița, Date, Senzori, Operatori, Blocuri personalizate);
 • variabile și operatori;
 • instrucțiuni (if/if-else, repeat, repeat until, forever), condiții, bucle;
 • șiruri, liste, tablouri și funcții;
 • conectivitatea cu periferice pentru a realiza aplicații interactive tip realitate augmentată.


Limbajul de programare Python

Structură curs: Cursul este compus din 3 Module (Mediu/Avansat/Experimentat)
Preț: Listă prețuri
Trainer: Nicoleta Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere); Alexandra Moloiu (vezi descriere)

Concepte învățate:

 • noțiuni generale despre programare și limbaje de programare;
 • instalare Python și editor;
 • indentare;
 • tipuri de date (text; numeric - int, float, complex; sequence, mapping; set; boolean), conversii, constante, cuvinte rezervate în Python;
 • comentarii;
 • operatori și expresii;
 • operații de intrare/ieșire, instrucțiuni (input/print, if...else, break, pass şi continue, şi clauze else pentru bucle, for și while loops, funcţia range(), pass);
 • șiruri, liste, tupluri și dicționare;
 • funcții, recursivitate;
 • fișiere de tip text;
 • excepții (try, except, else, finally);
 • programare orientată pe obiecte - concepte de bază;
 • module Python (sys și os, random, math, time, datetime etc.);
 • programare vizuală și interfețe grafice (ferestre și butoane, culori, coordonate, forme, evenimente – mișcare).


Limbajul de programare C++

Structură curs: Cursul este compus din 3 Module (Mediu/Avansat/Experimentat)
Preț: Listă prețuri
Trainer: Nicoleta Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere)

Concepte învățate:

 • structura unui program;
 • tipuri de date, variabile, constante, cuvinte rezervate;
 • comentarii;
 • operatori și expresii;
 • operații de intrare/ieșire, instrucțiuni (cin/cout, if/if-else, switch, compusă-bloc, while, do-while, for, break, continue);
 • șiruri, tablouri, fișiere, pointeri;
 • subprograme, recursivitate;
 • structuri de date;
 • tehnici și metode de programare;
 • programare dinamică;
 • grafuri;
 • analiza eficienței algoritmilor - strategii de optimizare a performanței codului;
 • programare orientată pe obiecte (clase, obiecte, metode);
 • programare vizuală și interfețe grafice (elemente de design și tratarea evenimentelor);
 • probleme tipice concursurilor de programare - filosofia celei mai rapide rezolvări.


Limbajul de programare Java

Structură curs: Cursul este compus din 3 Module (Mediu/Avansat/Experimentat)
Preț: Listă prețuri
Trainer: Cristian Ștefan (vezi descriere); Nicoleta Iacob (vezi descriere)

Concepte învățate:

 • descriere limbaj;
 • tipuri de date, variabile, constante, cuvinte cheie;
 • comentarii;
 • operatori și expresii;
 • operații de intrare/ieșire, instrucțiuni (if/if-else/if-else if-else, switch, while loop, do-while, for loop, break, continue, return);
 • tablouri, siruri de caractere;
 • blocuri și statement-uri, tratarea excepțiilor;
 • obiecte și clase, interfețe, fire de execuție (threads), stream-uri, operații de I/O, serializarea obiectelor;
 • conectarea la o bază de date folosind JDBC.


Programare Web

Structură curs: Cursul este compus din 3 Module (Mediu/Avansat/Experimentat)
Preț: Listă prețuri
Trainer: Tiberiu Iacob (vezi descriere); Nicoleta Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere)

Concepte învățate:

 • arhitectura de bază a WWW (web server, web client (browser/curl), HTTP);
 • HTML 5: sintaxa HTML și organizarea conținutului: etichete (tag-uri), atribute, titluri (Headings), paragrafe, stiluri, formatări, comentarii, culori, link-uri, imagini, tabele, liste, blocuri, ancore, cadre, formulare;
 • CSS 3: sintaxa și selectori: crearea stilurilor: inline, crearea foilor de stil interne unei pagini, crearea foilor de stil externe (fisiere .css);
 • JavaScript: descriere limbaj, variabile, operatori și expresii, controlul execuției (secvențe, decizii, bucle), funcții, obiecte și clase, conectarea cu HTML, evenimente și excepții;
 • noțiuni primare de baze de date SQL/MySQL;
 • PHP 7: date, variabile şi operatori, instrucţiuni, funcţii, șiruri de caractere, tablouri, formulare;
 • legătura dintre tehnologiile HTML/CSS, PHP, MySQL;
 • platforma CMS – WordPress: configurarea unor teme predefinite.


Baze de date Oracle

Structură curs: Cursul este compus din 3 Module (Mediu/Avansat/Experimentat)
Preț: Listă prețuri
Trainer: Nicoleta Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere)

Concepte învățate:

 • noțiuni fundamentale de baze de date;
 • limbajul SQL (operatori SQL, funcţii definite în SQL, tipuri de date, categorii de instrucţiuni SQL);
 • limbajul de definire a datelor (crearea și modificarea bazelor de date, crearea și modificarea tabelelor, definirea cheilor și eliminarea redundanțelor la proiectare, crearea și ștergerea vederilor, crearea și ștergerea indecșilor, crearea sinonimelor);
 • limbajul de manipulare a datelor (interogarea datelor - comanda SELECT, adăugarea de noi înregistrări - comanda INSERT, actualizarea înregistrărilor din tabele - comanda UPDATE, ștergerea înregistrărilor din tabele - comanda DELETE, sortarea, filtrarea, reuniunea), tipuri de date SQL, expresii și operatori (aritmetici, comparare, logici, condiționali), funcții simple (comparare, matematice, pentru șiruri de caractere etc.), funcții de agregare (max, min, avg, sum, count etc.);
 • funcții și proceduri stocate;
 • instrucțiuni (if-then/if-then-else/if-then-elseif, case, goto, null, loop, while loop, for loop, repeat until loop, exit, continue);
 • utilizatori, privilegii, roluri;
 • indexare;
 • tranzacții (commit, rollback);
 • triggere, cursoare;
 • integrarea cu limbaje de programare.


Inteligență Artificială (Învățare Automată)

Structură curs: Cursul este compus din 4 Module (Începător/Mediu/Avansat/Experimentat)
Preț: Listă prețuri
Trainer: Alexandra Moloiu (vezi descriere)

Concepte învățate:

 • noțiuni fundamentale de Inteligență Artificială și Învățare Automată;
 • familiarizarea cu diverse tipuri de aplicații inteligente și înțelegerea acestora;
 • implementarea de modele pentru recunoașterea obiecter din imagini;
 • analiza rezultatelor și îmbunătățirea acestora;
 • adaptarea modelelor la orice problemă;
 • noțiuni de Vedere Artificială (Computer Vision);
 • citire și procesare de imagini folosind pachetul OpenCV;
 • implementare de rețele neuronale artificiale folosind TensorFlow.

Sisteme de operare

Structură curs: Cursul este compus din 3 Module (Mediu/Avansat/Experimentat)
Preț: Listă prețuri
Trainer: Tiberiu Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere)

Concepte învățate:

 • clasificarea sistemelor de operare;
 • arhitectura sistemelor de operare;
 • instalarea diverselor sisteme de operare;
 • instalarea și configurarea de roluri/servere;
 • concepte de virtualizare a sistemelor;
 • serviciile și procesele sistemelor de operare;
 • sistemul de gestiune al fișierelor;
 • noțiuni de securitate și protecție a serverelor în rețea.


Rețele de calculatoare

Structură curs: Cursul este compus din 3 Module (Mediu/Avansat/Experimentat)
Preț: Listă prețuri
Trainer: Tiberiu Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere)

Concepte învățate:

 • clasificarea rețelelor de calculatoare;
 • componentele unei rețele de calculatoare;
 • arhitectura rețelelor și adresarea IP;
 • tehnologii și protocoale de comunicație;
 • servicii de rețea, calitatea serviciilor de rețea;
 • noțiuni privind securitatea rețelelor de date;
 • principii de depanare a celor mai cunoscute protocoale.


Roboți software

Structură curs: Cursul este compus dintr-un Modul
Preț: Listă prețuri
Trainer: Tiberiu Iacob (vezi descriere)

Concepte învățate:

 • vor fi prezentate concepte de robotică software - un domeniu relativ nou în industrie;
 • vor fi expuse elemente de automatizare într-un mod practic și interactiv;
 • după analiza cerințelor de instalare și configurare, se va crea un robot de la zero;
 • se vor crea automatizări de text și imagine, boti pentru automatizarea diverselor programe;
 • se vor executa manipulări de date în condițiile unor limitări predefinite;
 • se vor trata cazurile de excepție;
 • la final se va construi un robot utilizat în viața reală care să automatizeze sarcini de lucru repetitive folosind un șablon din platforma REFramework. Automatizarea adusă de roboții software precum și inteligența artificială vor avea un rol din ce în ce mai important în tehnologiile viitorului.

Tehnologii Cloud

Structură curs: Cursul este compus din 2 Module (Mediu/Avansat)
Preț: Listă prețuri
Trainer: Tiberiu Iacob (vezi descriere)

Concepte învățate:

 • conceptul de cloud computing;
 • modelele de servicii oferite;
 • principalele tipuri de implementări practice;
 • mașini virtuale și putere de procesare;
 • stocare de date în cloud;
 • rețele virtuale;
 • managementul resurselor și al accesului la resurse;
 • concepte de devops și programare în cloud;
 • aplicații web gazduite în cloud;
 • servicii de tip Bot și Iot;
 • securitatea și integritatea datelor în cloud;
 • automatizări folosind powershell.

Formular de înscriere profesori

Sala de curs se află în clădirea Spectrum Business Center București

*Câmpuri obligatorii

*Pentru a putea participa la cursurile online, cursanții vor avea nevoie de un computer cu sistem de operare Windows 10, o conexiune stabilă la Internet, microfon și opțional cameră web.

Acte necesare la înscriere:

 • BI/CI/pașaport;
 • adeverință de salariat - pentru profesorii școlilor cu care ITLevel are Acord de parteneriat.

Modalități de încheiere a contractului:

 • la sediul ITLevel: Șoseaua Mihai Bravu, nr. 62A, Clădirea Spectrum Business Center, corp B, etaj mezanin, indicativul M:5, București, Sector 2;
 • prin email: office@itlevel.ro.


Vă așteptăm cu drag la ITLevel!