Cursuri de programare si IT pentru adulti

Cursuri ITLevel pentru adulți/profesori

A. Cursuri recomandate adulților interesați de securitatea cibernetică

Bazele securității cibernetice

Structură curs: Cursul este compus dintr-un Modul
Preț: Listă prețuri
Trainer: Petru Kovaci (vezi descriere); Tiberiu Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere)
Înscriere: Formular de înscriere

Concepte învățate:

 • Ședința 1: Introducere în securitatea cibernetică. Amenițări cibernetice și tipuri de Hackeri.
 • Ședința 2: Invadarea privacy-ului. Ce știu și cum utilizează marile companii datele despre noi?
 • Ședința 3: Controlul parental în mediul online și bune practici pentru protejarea copiilor. Ghid de navigare web în siguranță. Certificate digitale.
 • Ședința 4: Managementul conturilor, parolelor și conexiunilor - ghid de bune practici privind securizarea accesului.
 • Ședința 5: Tehnici de hacking – phishing, protejare wifi, expunere device IoT, artifical intelligence.
 • Ședința 6: Protecția datelor cu caracter personal în mediul web – ghid de bune practici. Soluții de securitate a traficului și accesului web: VPN /VPS/ Proxy. Antivirus.
 • Ședința 7: Deep web – ce este? Cum putem accesa deep web? Protejarea identității pe deep web.
 • Ședința 8: Securizarea dispozitivelor mobile, riscurile folosirii dispozitivelor IoT. Feedback despre curs.


B. Cursuri recomandate adulților interesați de utilizare Ms Office

Utilizare Microsoft Office

Structură curs: Cursul este compus din 2 Module
Preț: Listă prețuri
Trainer: Cristian Ștefan (vezi descriere); Tiberiu Iacob (vezi descriere); Luminița Defta (vezi descriere)
Înscriere: Formular de înscriere

Concepte învățate:

 • prezentarea pachetului software Microsoft Office. Interfața utilizator. Lucrul cu fișierele. Crearea unui document. Salvarea documentelor. Punerea în pagină a documentelor. Vizualizarea și printarea documentelor;
 • prezentarea programului Microsoft Word. Formatarea paginii documentului, formatarea textului, formatarea paragrafului. Tabulatori. Paginarea documentului, antet şi subsol de pagina, note de subsol şi note de final. Crearea cuprinsului unui document. Lucrul cu coloane şi tabele în Word. Formatarea tabelelor. Editorul de ecuații. Formatarea celulelor. Crearea formulelor simple. Operatori. Crearea formulelor complexe. Crearea de diagrame în Excel. Formatarea diagramelor. Compunerea mesajelor poştale în Word;
 • prezentarea programului Microsoft PowerPoint. Crearea de prezentări cu text și imagini. Derularea şi expunerea unei prezentări. Crearea unui şablon personalizat în PowerPoint;
 • prezentarea programului Microsoft Excel. Registre şi foi de calcul, celule, domenii de celule şi modalităţi de referire şi de adresare a celulelor. Operații de bază asupra obiectelor Excel. Tipuri de date Excel. Utilizarea formulelor de calcul în Excel. Utilizarea referinţelor (relative și absolute) şi numelor de celule şi domenii. Analiza imediată a datelor. Completarea automată a seriilor de date; Formatări condiţionate, crearea şi actualizarea legăturilor între datele din foi de calcul; Funcţii Excel: matematice, statistice, de tip text, de tip dată calendaristică, de informare, de căutare și consultare, contabile, financiare, pentru baze de date; Gestionarea datelor: sortarea şi filtrarea datelor, divizarea unei coloane în elemente componente, eliminarea duplicatelor. Instrumentul Mail Merge pentru editarea scrisorilor şi etichetelor; Validarea şi auditul datelor; Sinteza şi analiza datelor: subtotaluri simple şi imbricate, consolidarea datelor, tabele pivot. Instrumentele Goal Seek şi Scenario pentru rezolvarea unor probleme de optimizare; Reprezentări grafice: alegerea tipului potrivit de grafic, reprezentarea datelor, formatarea avansată a graficelor, analiza datelor cu ajutorul reprezentărilor grafice; Macrocomenzi, înregistrare şi execuţie. Meniul VBA. Scrierea de proceduri simple de numărare, sumare, căutare a unor valori într-o listă;
 • prezentarea programului Microsoft Access. Noțiuni fundamentale de baze de date, tipuri de date (numerice, şiruri de caractere, date calendaristice şi booleene), expresii și operatorii, funcţii uzuale în Access, crearea bazelor de date, crearea tabelelor, definirea cheilor și eliminarea redundanțelor la proiectare, interogarea datelor, adăugarea de noi înregistrări, actualizarea înregistrărilor din tabele, ștergerea înregistrărilor din tabele, relații între tabele, sortarea, formulare, rapoarte;
 • configurarea unui cont de email Outlook; Componentele Outlook: Notes, Contacts, Calendar.

C. Cursuri recomandate profesorilor de informatică sau adulților interesați de programare și IT

Baze de date Oracle

Structură curs: Cursul este compus din 3 Module
Preț: Listă prețuri
Trainer: Nicoleta Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere)
Înscriere: Formular de înscriere

Concepte învățate:

 • prezentarea mediului de lucru și a bazei de date;
 • noțiuni despre tabele, constrângeri asupra datelor (tipuri de date, UNIQUE, DEFAULT, NULL, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY);
 • interogări elementare, ordonare (SELECT, ORDER BY);
 • funcții predefinite pe tipuri de date;
 • filtrarea datelor, logica predicatelor (WHERE, ROWNUM);
 • operatori pe seturi de date (UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT);
 • interogarea mai multor tabelele JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS);
 • gruparea datelor, filtrarea grupurilor (GROUP BY, HAVING);
 • expresii de tabele comune (subquery factoring) și view-uri;
 • inserare, modificare și ștergere date (INSERT, UPDATE, DELETE);
 • implementarea rutinelor: proceduri stocate, triggere DML;
 • implementarea tranzacţiilor, tratarea erorilor;
 • Oracle PL/SQL.

Programare Web

Structură curs: Cursul este compus din 3 Module
Preț: Listă prețuri
Trainer: Tiberiu Iacob (vezi descriere); Nicoleta Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere)
Înscriere: Formular de înscriere

Concepte învățate:

 • arhitectura de bază a WWW (web server, web client (browser/curl), HTTP);
 • HTML 5: sintaxa HTML și organizarea conținutului: etichete (tag-uri), atribute, titluri (Headings), paragrafe, stiluri, formatări, comentarii, culori, link-uri, imagini, tabele, liste, blocuri, ancore, cadre, formulare;
 • CSS 3: sintaxa și selectori: crearea stilurilor: inline, crearea foilor de stil interne unei pagini, crearea foilor de stil externe (fisiere .css);
 • JavaScript: descriere limbaj, variabile, operatori și expresii, controlul execuției (secvențe, decizii, bucle), funcții, obiecte și clase, conectarea cu HTML, evenimente și excepții;
 • noțiuni primare de baze de date SQL/MySQL;
 • PHP 7: date, variabile şi operatori, instrucţiuni, funcţii, șiruri de caractere, tablouri, formulare;
 • legătura dintre tehnologiile HTML/CSS, PHP, MySQL;
 • platforma CMS – WordPress: configurarea unor teme predefinite.


Rețele de calculatoare

Structură curs: Cursul este compus din 3 Module
Preț: Listă prețuri
Trainer: Tiberiu Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere); Ciprian Sebestyen (vezi descriere)
Înscriere: Formular de înscriere

Concepte învățate:

 • clasificarea rețelelor de calculatoare;
 • componentele unei rețele de calculatoare;
 • arhitectura rețelelor și adresarea IP;
 • tehnologii și protocoale de comunicație;
 • servicii de rețea, calitatea serviciilor de rețea;
 • noțiuni privind securitatea rețelelor de date;
 • principii de depanare a celor mai cunoscute protocoale.


Sisteme de operare

Structură curs: Cursul este compus din 3 Module
Preț: Listă prețuri
Trainer: Tiberiu Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere); Ciprian Sebestyen (vezi descriere)
Înscriere: Formular de înscriere

Concepte învățate:

 • clasificarea sistemelor de operare;
 • arhitectura sistemelor de operare;
 • instalarea diverselor sisteme de operare;
 • instalarea și configurarea de roluri/servere;
 • concepte de virtualizare a sistemelor;
 • serviciile și procesele sistemelor de operare;
 • sistemul de gestiune al fișierelor;
 • noțiuni de securitate și protecție a serverelor în rețea.


Tehnologii Cloud

Structură curs: Cursul este compus din 2 Module
Preț: Listă prețuri
Trainer: Tiberiu Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere)
Înscriere: Formular de înscriere

Concepte învățate:

 • conceptul de cloud computing;
 • modelele de servicii oferite;
 • principalele tipuri de implementări practice;
 • mașini virtuale și putere de procesare;
 • stocare de date în cloud;
 • rețele virtuale;
 • managementul resurselor și al accesului la resurse;
 • concepte de devops și programare în cloud;
 • aplicații web gazduite în cloud;
 • servicii de tip Bot și Iot;
 • securitatea și integritatea datelor în cloud;
 • automatizări folosind powershell.

Pentru participarea la curs sunt necesare cunoștințe de Sisteme de operare.


Roboți software

Structură curs: Cursul este compus din 2 Module
Preț: Listă prețuri
Trainer: Tiberiu Iacob (vezi descriere); Nicoleta Iacob (vezi descriere); Alexandru Mitu (vezi descriere)
Înscriere: Formular de înscriere

Concepte învățate:

 • vor fi prezentate concepte de robotică software - un domeniu relativ nou în industrie;
 • vor fi expuse elemente de automatizare într-un mod practic și interactiv;
 • după analiza cerințelor de instalare și configurare, se va crea un robot de la zero;
 • se vor crea automatizări de text și imagine, boti pentru automatizarea diverselor programe;
 • se vor executa manipulări de date în condițiile unor limitări predefinite;
 • se vor trata cazurile de excepție;
 • la final se va construi un robot utilizat în viața reală care să automatizeze sarcini de lucru repetitive folosind un șablon din platforma REFramework. Automatizarea adusă de roboții software precum și inteligența artificială vor avea un rol din ce în ce mai important în tehnologiile viitorului.


Programare în limbajul Python

Structură curs: Cursul este compus din 4 Module
Preț: Listă prețuri
Trainer: Nicoleta Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere); Alexandra Moloiu (vezi descriere)
Înscriere: Formular de înscriere

Concepte învățate:

 • noțiuni generale despre programare și limbaje de programare;
 • instalare Python și editor;
 • indentare;
 • tipuri de date (text; numeric - int, float, complex; sequence, mapping; set; boolean), conversii, constante, cuvinte rezervate în Python;
 • comentarii;
 • operatori și expresii;
 • operații de intrare/ieșire, instrucțiuni (input/print, if...else, break, pass şi continue, şi clauze else pentru bucle, for și while loops, funcţia range(), pass);
 • șiruri, liste, tupluri și dicționare;
 • funcții, recursivitate;
 • fișiere de tip text;
 • excepții (try, except, else, finally);
 • programare orientată pe obiecte - concepte de bază;
 • module Python (sys și os, random, math, time, datetime etc.);
 • programare vizuală și interfețe grafice (ferestre și butoane, culori, coordonate, forme, evenimente – mișcare).


Inteligență Artificială (Învățare Automată)

Structură curs: Cursul este compus din 4 Module
Preț: Listă prețuri
Trainer: Alexandra Moloiu (vezi descriere)
Înscriere: Formular de înscriere

Concepte învățate:

 • noțiuni fundamentale de Inteligență Artificială și Învățare Automată;
 • familiarizarea cu diverse tipuri de aplicații inteligente și înțelegerea acestora;
 • implementarea de modele pentru recunoașterea obiecter din imagini;
 • analiza rezultatelor și îmbunătățirea acestora;
 • adaptarea modelelor la orice problemă;
 • noțiuni de Vedere Artificială (Computer Vision);
 • citire și procesare de imagini folosind pachetul OpenCV;
 • implementare de rețele neuronale artificiale folosind TensorFlow.

Pentru participarea la curs sunt necesare cunoștințe solide de programare în limbajul Python.


Programare în limbajul Java

Structură curs: Cursul este compus din 4 Module
Preț: Listă prețuri
Trainer: Cristian Ștefan (vezi descriere); Nicoleta Iacob (vezi descriere)
Înscriere: Formular de înscriere

Concepte învățate:

 • descriere limbaj;
 • tipuri de date, variabile, constante, cuvinte cheie;
 • comentarii;
 • operatori și expresii;
 • operații de intrare/ieșire, instrucțiuni (if/if-else/if-else if-else, switch, while loop, do-while, for loop, break, continue, return);
 • tablouri, siruri de caractere;
 • blocuri și statement-uri, tratarea excepțiilor;
 • obiecte și clase, interfețe, fire de execuție (threads), stream-uri, operații de I/O, serializarea obiectelor;
 • conectarea la o bază de date folosind JDBC.


Dezvoltarea jocurilor video în Unity

Structură curs: Cursul este compus din 4 Module
Preț: Listă prețuri
Trainer: Robert Balaurea (vezi descriere)
Înscriere: Formular de înscriere

Concepte învățate:

 • Introducere în domeniul dezvoltării aplicațiilor 3D și 2D și a celor ce folosesc Realitatea Virtuală (VR) sau Realitatea Augumentată (AR);
 • Interfața Unity; Așezarea în scenă a obiectelor din clasa GameObjects;
 • Crearea unui script (Clase și declarații; Variabile și funcții; Instrucțiuni; Controlul obiectelor cu scripturi);
 • Utilizarea materialelor și texturilor; Lumini, umbre și camere;
 • Importul modelelor 3D în Unity; Efecte fizice (gravitație, alunecare, frecare, elasticitate, contact între obiecte etc.);
 • Construirea unui nivel;
 • Crearea de animații simple;
 • Crearea unui „jucător”; Controlul jucătorului;
 • Aranjarea camerelor video;
 • Atac inamic; Detectectarea coliziunilor;
 • Crearea de elemente pentru interfața jocului; Efecte vizuale și audio;
 • Distrugerea inamicilor;
 • Adăugarea scorului;
 • Generarea mai multor inamici;
 • Crearea scenelor;
 • Generarea executabilului.

Programare în limbajul C++

Structură curs: Cursul este compus din 4 Module
Preț: Listă prețuri
Trainer: Nicoleta Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere); Elena Predesel (vezi descriere)
Înscriere: Formular de înscriere

Concepte învățate:

 • algoritmi reprezentați prin pseudocod și scheme logice (noţiunea de algoritm şi obiectele cu care lucrează; reprezentarea algoritmilor: structura liniară, structura alternativă şi structura repetitivă);
 • noţiuni primare de programare în C++ (structura unui program; vocabularul limbajului; constante, variabile, operatori, expresii; tipuri predefinite; citirea şi afişarea datelor; structuri de selecţie; structuri repetitive);
 • tipuri structurate de date (tablouri; șiruri de caractere; tipul mulțime și tipul înregistrare; tipuri definite de utilizator);
 • fișiere (noțiunea de fișier; fișier text: declarare, operații);
 • pointeri;
 • subprograme; recursivitate;
 • structuri de date;
 • tehnici și metode de programare;
 • programare dinamică;
 • grafuri;
 • analiza eficienței algoritmilor - strategii de optimizare a performanței codului;
 • programare orientată pe obiecte (clase, obiecte, metode);
 • programare vizuală și interfețe grafice (elemente de design și tratarea evenimentelor);
 • probleme tipice concursurilor de programare - filosofia celei mai rapide rezolvări.

D. Cursuri recomandate profesorilor indiferent de specialitate

Utilizare Platforme educaționale

Structură curs: Cursul este compus dintr-un Modul
Preț: Listă prețuri
Trainer: Cristian Ștefan (vezi descriere); Tiberiu Iacob (vezi descriere)
Înscriere: Formular de înscriere

Concepte învățate:

 • e-educație. Tehnologii moderne în predarea informaticii (telefoane și tablete inteligente, tabla interactivă, videoproiectorul digital, tableta grafică). Recomandări de achiziție și cele mai bune practici de utilizare;
 • utilizarea platformelor de colaborare online (Zoom, Cisco Webex, Google Meet, Microsoft Teams/Office 365, Skype);
 • instrumente moderne de comunicare rapidă (e-mail, WhatsApp, Skype);
 • proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor didactice digitale interactive: Google Classroom, Google Apps for Edu, Easyclass, Quizizz, Kahoot, Mentimeter;
 • canale educative și importanța lecțiilor video în procesul de învățare asincronă și multidisciplinară;
 • instrumente online gratuite – editare imagini, audio și video, programarea și rularea codului;
 • aplicații mobile și desktop cu rol educațional. Utilizarea benefică a tehnologiei experiențiale;
 • educația în secolul XXI: de la tabla cu cretă la realitate augmentată, realitate virtuală și roboți educaționali programabili;
 • managementul activităţilor educaţionale digitale interactive.


Cursuri adulți


Formular de înscriere

  Pentru completarea contractului și emiterea facturii.

  Pentru partenerii ITLevel (vezi lista partenerilor).

  Sala de curs se află în clădirea Spectrum Business Center București.

  *Câmpuri obligatorii

  IMPORTANT! Un răspuns negativ în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal nu ne va permite înscrierea la cursurile ITLevel.

  *Pentru participarea la cursurile online, cursanții au nevoie de computer cu sistem de operare Windows 10, conexiune stabilă la Internet, microfon și opțional cameră web.


  Vă așteptăm cu drag la ITLevel!🤗

  La ITLevel punem accent pe performanță!🏆