Baze de date Oracle

Topic: Baze de date Oracle
Nivel: Începător/Mediu/Avansat/Experimentat
Structură curs: 4 Module
Platformă: Oracle SQL Developer
Nr. copii: 6-8 copii/grupă
Preț: Listă prețuri
Program: L-V: L-V: 8.00-9.30; 17.30-19.00; 19.00-20.30
Traineri: Nicoleta Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere)
Înscriere: Formular de înscriere

Descriere curs: Oracle este cel mal utilizat sistem de gestiune a bazelor de date relaționale din întreaga lume. Bazele de date Oracle se consideră a fi cele mai fiabile, scalabile și securizate baze de date la nivel mondial.
Pe parcursul cursului, copiii vor dobândi cunoștințe practice cu privire la modul de proiectare a bazelor de date. Aceștia vor ști cum să introducă, să şteargă, să actualizeze şi să interogheze datele din tabele.
Activitatea la curs constă în sesiuni de predare și programare, într-o atmosferă interactivă, pe ințelesul copiilor, transformând procesul de învățare într-o experiență plăcută și productivă.
Lecțiile sunt gândite astfel încât informația să fie transmisă cursanților într-un mod intuitiv, avându-se în vedere formarea unor deprinderi de bază.
Cursurile sunt predate de către traineri doctori în informatică, cu foarte multă pasiune pentru programare, pe care o transmit și cursanților.

Beneficii pentru copii:

 • crearea de competenţe necesare proiectării şi dezvoltării aplicaţiilor cu baze de date Oracle;
 • învățarea materiei într-un mod logic, aplicat și personalizat;
 • se studiază în școală și respectă programa școlară;
 • lucru în echipă la realizarea de proiecte.

Structură curs/Cerințe: Cursul este compus din 4 Module a câte 12 ore fiecare.

  M1: Nivel Începător - Pentru participarea la curs, copiii nu trebuie să dețină nici un fel de cunoștințe prealabile de baze de date.
  M2: Nivel Mediu - Pentru participarea la curs, copiii trebuie să fie familiarizați cu principiile de bază ale bazelor de date, sau să fi parcurs modulul M1 (Nivel Începător).
  M3: Nivel Avansat - Pentru participarea la curs, copiii trebuie să fi parcurs modulele M1 și M2.
  M4: Nivel Experimentat - Pentru participarea la curs, copiii trebuie să fi absolvit toate modulele M1, M2 și M3.

Concepte învățate: instalare și configurare Oracle; concepte generale ale bazelor de date (BD) relaționale (tabele, constrângeri, operatori și funcții predefinite în Oracle); limbajul de descriere a datelor (LDD) (crearea și modificarea bazelor de date, crearea și modificarea tabelelor, definirea cheilor și eliminarea redundanțelor la proiectare, crearea sinonimelor); limbajul de manipulare a datelor (LMD) (interogarea datelor, adăugarea de noi înregistrări, actualizarea înregistrărilor din tabele, ștergerea înregistrărilor din tabele, sortarea, filtrarea); operatori și funcții Oracle; join-uri și reuniuni; subinterogări; tabele virtuale (view-uri); indecși şi aspecte de performanţă; tabele multiple; join-uri și reuniuni; interogări imbricate; tranzacţii; limbajul de control al datelor (LCD); rutine stocate; proceduri și funcții; instrucțiuni; cursoare; triggere și evenimente; securitate (securitatea serverului, securitatea aplicatiei, best practice, SQL injections, backup & restore); integrarea cu limbaje de programare.
Datorită faptului că fiecare ședință are o componentă practică, acest curs este un generator de experiență reală, iar la finalul celor 4 module, pe lângă certificatul de participare, copiii vor avea propriul portofoliu de aplicaţii cu baze de date.