Baze de date Oracle

Topic: Baze de date Oracle
Nivel: Începător/Mediu/Avansat/Experimentat
Structură curs: 4 Module
Platformă: Oracle SQL Developer
Nr. copii: 6 copii/grupă
Preț: Listă prețuri
Program: Sâmbătă: 19.00-20.30
Trainer: Cristian Ștefan (vezi descriere)

Descriere curs: Oracle este un sistem de gestiune a bazelor de date.
Cursurile sunt foarte interesante, constând într-o serie de exemple specifice vârstei și spațiului socio-cultural în care copiii trăiesc, care au scopul de a-i familiaiza cu noțiunea de bază de date.
Pe parcursul celor 4 module, copiii vor dobândi cunoștințe practice cu privire la modul de proiectare a bazelor de date. Aceștia vor ști cum să introducă, să şteargă, să actualizeze şi să interogheze datele din tabele.

Cursul este compus din 4 Module a câte 8 ședințe fiecare.

Beneficii pentru copii:

  • crearea de competenţe necesare proiectării şi dezvoltării aplicaţiilor cu baze de date Oracle;
  • învățarea materiei într-un mod logic, aplicat și personalizat;
  • se studiază în școală și respectă programa școlară;
  • lucru în echipă la realizarea de proiecte.

Concepte învățate: Fiecare lecție conține exemple concrete din viața reală, astfel încât conceptele noi să fie mai ușor de asimilat.
Copiii vor învăța concepte fundamentale de programare în baze de date: limbajul SQL (operatori SQL, funcţii definite în SQL, tipuri de date, categorii de instrucţiuni SQL), limbajul de definire a datelor (crearea și ștergerea tabelelor, comenzi pentru declararea restricţiilor de integritate, crearea și ștergerea vederilor, crearea și ștergerea indecșilor, crearea sinonimelor), limbajul de manipulare a datelor (interogarea datelor - comanda SELECT, adăugarea de noi tupluri - comanda INSERT, actualizarea tuplurilor din tabele - comanda UPDATE, ștergerea tuplurilor din tabele - comanda DELETE), programarea procedurală a bazelor de date (PL/SQL).
La finalul cursului, copiii vor primi fișa de evaluare și certificat de participare.