Baze de date Oracle

Topic: Baze de date Oracle
Nivel: Începător/Mediu/Avansat/Experimentat
Structură curs: 4 Module
Platformă: Oracle SQL Developer
Nr. copii: 6-8 copii/grupă
Preț: Listă prețuri
Program: Miercuri: 17.30-19.00
Trainer: Nicoleta Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere)

Descriere curs: Oracle este cel mal utilizat sistem de gestiune a bazelor de date relaționale din întreaga lume. Bazele de date Oracle se consideră a fi cele mai fiabile, scalabile și securizate baze de date la nivel mondial.
O bază de date este o colecție de date. Programul Oracle stochează aceste date folosind modelul relațional.
Cursurile sunt foarte interesante, constând într-o serie de exemple specifice vârstei și spațiului socio-cultural în care copiii trăiesc, care au scopul de a-i familiaiza cu noțiunea de bază de date.
Pe parcursul celor 4 module, copiii vor dobândi cunoștințe practice cu privire la modul de proiectare a bazelor de date. Aceștia vor ști cum să introducă, să şteargă, să actualizeze şi să interogheze datele din tabele.

Beneficii pentru copii:

 • crearea de competenţe necesare proiectării şi dezvoltării aplicaţiilor cu baze de date Oracle;
 • învățarea materiei într-un mod logic, aplicat și personalizat;
 • se studiază în școală și respectă programa școlară;
 • lucru în echipă la realizarea de proiecte.

Structură curs/Cerințe: Cursul este compus din 4 Module a câte 12 ore fiecare.

  M1: Nivel Începător - Pentru participarea la curs, copiii nu trebuie să dețină nici un fel de cunoștințe prealabile de baze de date.
  M2: Nivel Mediu - Pentru participarea la curs, copiii trebuie să fie familiarizați cu principiile de bază ale bazelor de date, sau să fi parcurs modulul M1 (Nivel Începător).
  M3: Nivel Avansat - Pentru participarea la curs, copiii trebuie să fi parcurs modulele M1 și M2.
  M4: Nivel Experimentat - Pentru participarea la curs, copiii trebuie să fi absolvit toate modulele M1, M2 și M3.

Concepte învățate: noțiuni fundamentale de baze de date, limbajul SQL (operatori SQL, funcţii definite în SQL, tipuri de date, categorii de instrucţiuni SQL), limbajul de definire a datelor (crearea și modificarea bazelor de date, crearea și modificarea tabelelor, definirea cheilor și eliminarea redundanțelor la proiectare, crearea și ștergerea vederilor, crearea și ștergerea indecșilor, crearea sinonimelor), limbajul de manipulare a datelor (interogarea datelor - comanda SELECT, adăugarea de noi înregistrări - comanda INSERT, actualizarea înregistrărilor din tabele - comanda UPDATE, ștergerea înregistrărilor din tabele - comanda DELETE, sortarea, filtrarea, reuniunea), tipuri de date SQL, expresii și operatori (aritmetici, comparare, logici, condiționali), funcții simple (comparare, matematice, pentru șiruri de caractere etc.), funcții de agregare (max, min, avg, sum, count etc.), funcții și proceduri stocate, instrucțiuni (if-then/if-then-else/if-then-elseif, case, goto, null, loop, while loop, for loop, repeat until loop, exit, continue), utilizatori, privilegii, roluri, indexare, tranzacții (commit, rollback), triggere, cursoare, integrarea cu limbaje de programare.
La finalul cursului, copiii vor primi fișă de evaluare și certificat de participare.