Baze de date Oracle

Topic: Baze de date Oracle
Structură curs: 3 Module
Preț: Listă prețuri adulți
Program: Miercuri - Joi: 19.00-20.30
Traineri: Nicoleta Iacob (vezi descriere); Cristian Ștefan (vezi descriere)

Descriere curs: Oracle este cel mal utilizat sistem de gestiune a bazelor de date relaționale din întreaga lume. Bazele de date Oracle se consideră a fi cele mai fiabile, scalabile și securizate baze de date la nivel mondial.
Pe parcursul cursului, cursanții vor dobândi cunoștințe practice cu privire la modul de proiectare a bazelor de date. Aceștia vor ști cum să introducă, să şteargă, să actualizeze şi să interogheze datele din tabele.
Cursurile sunt predate de către traineri doctori în informatică, cu foarte multă pasiune pentru programare, pe care o transmit și cursanților.
Ceea ce ne face diferiți este abilitatea și experiența practică a trainerilor noștri, pregătirea cursanților într-un mod interactiv în domeniul IT și alegerea acelor teme strict necesare pentru o cunoașterea inițială eficientă.


Concepte învățate:

 • prezentarea mediului de lucru și a bazei de date;
 • noțiuni despre tabele, constrângeri asupra datelor (tipuri de date, UNIQUE, DEFAULT, NULL, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY);
 • interogări elementare, ordonare (SELECT, ORDER BY);
 • funcții predefinite pe tipuri de date;
 • filtrarea datelor, logica predicatelor (WHERE, ROWNUM);
 • operatori pe seturi de date (UNION, UNION ALL, INTERSECT, EXCEPT);
 • interogarea mai multor tabelele JOIN (INNER, LEFT, RIGHT, FULL, CROSS);
 • gruparea datelor, filtrarea grupurilor (GROUP BY, HAVING);
 • expresii de tabele comune (subquery factoring) și view-uri;
 • inserare, modificare și ștergere date (INSERT, UPDATE, DELETE);
 • implementarea rutinelor: proceduri stocate, triggere DML;
 • implementarea tranzacţiilor, tratarea erorilor;
 • Oracle PL/SQL.


Formular de înscriere

  Pentru completarea contractului și emiterea facturii.

  Pentru partenerii ITLevel (vezi lista partenerilor).

  *Câmpuri obligatorii

  IMPORTANT! Un răspuns negativ în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal nu ne va permite înscrierea la cursurile ITLevel.